Lập phiếu xuất kho linh kiện để lắp ráp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Lắp ráp, tháo dỡ > Lập lệnh lắp ráp, tháo dỡ >

Lập phiếu xuất kho linh kiện để lắp ráp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập phiếu xuất kho đối với các linh kiện được sử dụng để lắp ráp ra thành phẩm.

Cách thao tác

Sau khi cất giữ lệnh lắp ráp, chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ (hoặc trên tab Lắp ráp, tháo dỡ, chọn lệnh lắp ráp, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập phiếu xuất) => hệ thống sẽ tự động sinh ra phiếu xuất kho cho các linh kiện được sử dụng để lắp ráp:

HDSD_KHO_Laprapthaodo_Lapphieuxuatkholinhkiendelaprap_01

Nhập bổ sung các thông tin còn thiếu cho phiếu xuất kho:

oThông tin chung: nhập thông tin về người nhận (là nhân viên trong công ty), bộ phận, lý do xuất...

oThông tin hàng tiền: nhập bổ sung thông tin TK Có, số lô, hạn sử dụng, mã thống kê.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.