Lắp ráp, tháo dỡ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho >

Lắp ráp, tháo dỡ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hỗ trợ kế toán quản lý các lệnh lắp ráp, tháo dỡ vật tư, thành phẩm trong doanh nghiệp.    

HDSD_KHO_Laprapthaodo_manhinhds_03

Trên tab Lắp ráp, tháo dỡ, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập lệnh lắp ráp, tháo dỡ

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ