Chọn hợp đồng bán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Lệnh sản xuất > Lập lệnh sản xuất >

Chọn hợp đồng bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập lệnh sản xuất từ các hợp đồng bán hàng đã được lập trên phân hệ Hợp đồng\tab Hợp đồng bán.

Cách thao tác

Khi khai báo mới một lệnh sản xuất, chọn chức năng Tiện ích\Lập từ Hợp đồng bán trên thanh công cụ:

Chon_hop_dong_ban_cho_lenh_SX_01

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm hợp đồng bán => có thể tìm kiếm chính xác hợp đồng bán hoặc tìm kiếm theo khách hàng.

Sau khi chọn các mặt hàng cần sản xuất theo hợp đồng bán, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng vừa được chọn ra lệnh sản xuất:

Chon_hop_dong_ban_cho_lenh_SX_02

Khai báo các thông tin còn thiếu trên lệnh sản xuất, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnoteHệ thống chỉ lấy lên các mặt hàng có tính chất là Thành phẩm từ các hợp đồng bán đã chọn.

Xem thêm

Tìm nhanh hợp đồng bán

Tìm nhanh đối tượng