Chọn đơn đặt hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Lệnh sản xuất > Lập lệnh sản xuất >

Chọn đơn đặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập lệnh sản xuất từ các đơn đặt hàng đã được lập trên phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng.

Cách thao tác

Khi khai báo mới một lệnh sản xuất, chọn chức năng Tiện ích\Lập từ Đơn đặt hàng trên thanh công cụ:

Chon_don_dat_hang_cho_lenh_SX_01

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn đặt hàng => có thể tìm kiếm chính xác đơn đặt hàng hoặc tìm kiếm theo khách hàng.

Sau khi chọn các mặt hàng cần sản xuất theo đơn đặt hàng, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng vừa được chọn ra lệnh sản xuất:

Chon_don_dat_hang_cho_lenh_SX_02

Khai báo các thông tin còn thiếu trên lệnh sản xuất, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnoteHệ thống chỉ lấy lên các mặt hàng có tính chất là Thành phẩm từ các đơn đặt hàng đã chọn.

Xem thêm

Tìm nhanh đơn đặt hàng

Tìm nhanh đối tượng