Lập lệnh sản xuất

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Lệnh sản xuất >

Lập lệnh sản xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập các lệnh sản xuất của doanh nghiệp.

Cách thao tác

Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Lệnh sản xuất bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Lệnh sản xuất chọn chức năng Thêm):

HDSD_KHO_LenhSX_LaplenhSX_01

Khai báo thông tin chi tiết về lệnh sản xuất: số lệnh, ngày lập, tình trạng thực hiện.

Trên tab Thành phẩm, chọn các mặt hàng sẽ được sản xuất theo lệnh đã lập

Trên tab Định mức xuất NVL cho thành phẩm ..., chọn các nguyên vật liệu cùng số lượng cần xuất để sản xuất ra thành phẩm => Nếu khi khai báo thành phẩm trên danh mục Vật tư hàng hoá, nếu có khai báo thông tin trên tab Định mức nguyên vật liệu thì hệ thống sẽ tự động liệt kê các nguyên vật liệu cùng số lượng cần thiết để sản xuất ra thành phẩm.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in => Có thể in chứng từ theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnote1. Các lệnh sản xuất sau khi đươc lập sẽ được lưu chung giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.

             2. Sau khi lệnh sản xuất được cất giữ, có thể lập luôn phiếu xuất kho cho các nguyên vật liệu dùng để sản xuất thành phẩm, hoặc sau khi sản xuất xong thực hiện lập phiếu nhập kho cho các thành phẩm được sản xuất theo lệnh đã lập.

           3. Ngoài ra cũng có thể lập lệnh sản xuất từ các đơn đặt hàng hoặc từ các hợp đồng bán

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo lệnh sản xuất
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của lệnh sản xuất