Tìm nhanh hợp đồng bán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh hợp đồng bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh thông tin các hợp đồng bán đã được khai báo trên phân hệ Hợp đồng\tab Hợp đồng bán.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn hợp đồng bán, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

HDSD_CACTIENICHCHUNGKHAC_TimnhanhHDBAN

Sau khi chọn xong thông tin đơn đặt hàng, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.