Tìm nhanh đối tượng phân bổ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh đối tượng phân bổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh thông tin các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ chi phí khi tính khấu hao TSCĐ. Đối tượng ở đây bao gồm các thông tin đã được khai báo trên danh mục: công trình, đối tượng tập hợp chi phí, đơn vị, đơn đặt hàng, hợp đồng bán.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn đối tượng phân bổ. Ví dụ: Trên chứng từ khấu hao TSCĐ, chọn tab phân bổ, nhấn mũi tên bên phải dòng tài sản tại cột Đối tượng phân bổ, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_doi_tuong_phan_bo

Sau khi chọn xong thông tin đối tượng phân bổ, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.