Tìm nhanh tài khoản

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các tài khoản Nợ, Có đã được khai báo trên danh mục Hệ thống tài khoản.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có thông tin liên quan đến tài khoản kế toán, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_tai_khoan

Sau khi chọn xong tài khoản, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục/chứng từ đang khai báo.