Xem số tồn vật tư

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Xem số tồn vật tư

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép kế toán kiểm tra nhanh số tồn của các vật tư hàng hoá trên theo từng kho hàng của doanh nghiệp, khi đang hạch toán trên các chứng từ mua hàng, bán hàng, nhập kho, xuất kho, chuyển kho.

Cách thao tác

Trên tab Hàng tiền của các chứng từ kế toán, chọn một bản ghi hạch khai báo vật tư, hàng hoá, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Xem số tồn vật tư:

HDSD_QuanlymauCT_XemsotonVT

Sau khi xem xong số tồn của vật tư, hàng hoá, nhấn Đóng.