Tìm nhanh đơn đặt hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh đơn đặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh thông tin các đơn đặt hàng đã được khai báo trên phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn đơn đặt hàng, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

HDSD_CACTIENICHCHUNGKHAC_Timnhanhdonhang

Sau khi chọn xong thông tin đơn đặt hàng, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.