Tìm nhanh hợp đồng mua

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh hợp đồng mua

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh thông tin các hợp đồng mua hàng đã được khai báo trên phân hệ Mua hàng\tab Hợp đồng mua.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn hợp đồng mua, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

HDSD_CACTIENICHCHUNGKHAC_TimnhanhHDmua

Sau khi chọn xong thông tin hợp đồng mua, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.