Tìm nhanh đối tượng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các đối tượng đã được khai báo trên danh mục Khách hàng, Nhà cung cấpNhân viên.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện chứng từ khai báo có liên quan đến việc chọn thông tin về đối tượng, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_doi_tuong

Sau khi chọn xong đối tượng, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.