Tìm nhanh nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các nhóm đối tượng đã được khai báo trên danh mục Nhóm khách hàng, nhà cung cấp.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn thông tin về nhóm đối tượng, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_nhom_KH_NCC

Sau khi chọn xong nhóm đối tượng, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục/chứng từ đang khai báo.