Xem lịch sử trả lương

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tiền lương > Trả lương >

Xem lịch sử trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tra cứu xem chi tiết lịch sử chi trả lương của từng nhân viên để đối chiếu với số tiền còn phải trả trên chức năng Trả lương

Cách thao tác

Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Trả lương bên thanh tác nghiệp

Tinhnangmoi_R8_xem lich su tra luong

Sau khi xem xong, nhấn Đóng.