Lập kỳ tính giá thành cho đơn hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Đơn hàng >

Lập kỳ tính giá thành cho đơn hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo kỳ tính giá thành cho các đơn đặt hàng được lập trên phân hệ Bán hàng.

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng, chọn chức năng Xác định kỳ tính giá thành bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ):

Ky_tinh_gia_thanh_don_hang

Sau khi khai báo xong thông tin kỳ tính giá thành, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteMột đơn hàng không thể cùng tồn tại trên các kỳ tính giá thành có thời gian trùng nhau.