Phân bổ chi phí chung cho đơn hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Đơn hàng >

Phân bổ chi phí chung cho đơn hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép phân bổ các khoản chi phí chung chưa được tập hợp trực tiếp cho từng đơn đặt hàng.

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng, chọn chức năng Phân bổ chi phí chung bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn kỳ tính giá thành trên tab Đơn hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Phân bổ chi phí chung):

Phan_bo_CP_chung_cho_don_hang_01

Chọn xong kỳ tính giá thành, nhấn Đồng ý:

Phan_bo_CP_chung_cho_don_hang_02

Trên tab Xác định chi phí phân bổ hệ thống sẽ tự động tổng hợp từ các chứng từ hạch toán liên quan đến tài khoản 621, 622 và 627 có số tiền > 0 và chưa được chọn theo dõi chi tiết theo đơn đặt hàng nào cả.

Kế toán lựa chọn phân bổ chí phí theo 1 trong 4 tiêu thức sau: Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp, Chi phí trực tiếp (NVLTT, NCTT) và Doanh thu.

Sau khi lựa chọn xong, nhấn Phân bổ => hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí của từng tài khoản trên tab Xác định chi phí phân bổ cho các đơn đặt hàng trên tab Kết quả phân bổ theo tiêu thức phân bổ đã chọn.

Sau khi thực hiện phân bổ xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Trên tab Xác định chi phí phân bổ, có thể kiểm tra lại chứng từ hạch toán liên quan đến tài khoản được tổng hợp bằng cách chọn chức năng Xem tại cột Chi tiết chứng từ:

Phan_bo_CP_chung_cho_don_hang_03

          2. Để sửa lại thông tin phân bổ chi phí chung cho đơn hàng, thực hiện lại chức năng Phân bổ chi phí chung bên thanh tác nghiệp.

          3. Sau khi thực hiện phân bổ chi phí xong, có thể kiểm tra lại thông tin phân bổ tại các tab chi tiết Bảng phân bổ chi phí chung trên màn hình danh sách kỳ tính giá thành.