Kết chuyển chi phí cho hợp đồng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Hợp đồng >

Kết chuyển chi phí cho hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất đã phát sinh trong kỳ từ tài khoản 621, 622, 623, 627 sang tài khoản 154 theo từng hợp đồng bán.

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, chọn chức năng Kết chuyển chi phí bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn kỳ tính giá thành trên tab Hợp đồng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Kết chuyển chi phí):

Ket_chuyen_CP_hop_dong_01

Chọn xong kỳ tính giá thành, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ kết chuyển toàn bộ chi phí từ tài khoản 621, 622, 623, 627 sang tài khoản 154:

Ket_chuyen_CP_hop_dong_02

Kiểm tra chứng từ kết chuyển, nếu phát hiện sai có thể sửa lại trực tiếp trên chứng từ.

Sau khi kiểm tra xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteTrường hợp muốn tìm lại chứng từ kết chuyển chi phí cho hợp đồng bán đã lập, chọn chức năng này bên thanh tác nghiệp, sau đó nhấn Hoãn. Tiếp theo nhấn chọn chức năng Duyệt:

Ket_chuyen_CP_hop_dong_03