Nghiệm thu hợp đồng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Hợp đồng >

Nghiệm thu hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép kết chuyển giá vốn hợp đồng từ tài khoản 154 sang tài khoản 632 khi thực hiện nghiệm thu hợp đồng bán.

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, chọn chức năng Nghiệm thu hợp đồng bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn kỳ tính giá thành trên tab Hợp đồng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Nghiệm thu hợp đồng):

Nghiem_thu_hop_dong_01

Chọn xong kỳ tính giá thành, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ kết chuyển giá vốn của hợp đồng từ tài khoản 154 sang tài khoản 632:

Nghiem_thu_hop_dong_02

Nhập tỷ lệ nghiệm thu cho từng hợp đồng tại cột % nghiệm thu.

Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteTrường hợp muốn tìm lại chứng từ nghiệm thu hợp đồng đã lập, chọn chức năng này bên thanh tác nghiệp, sau đó nhấn Hoãn. Tiếp theo nhấn chọn chức năng Duyệt:

Nghiem_thu_hop_dong_03

2. Kể từ phiên bản R10, MISA SME.NET 2015 cho phép sao chép dữ liệu cho các dòng chi tiết trong cùng một chứng từ nghiệm thu hợp đồng. Thao tác chi tiết xem tại đây