Số dư tài khoản

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Số dư tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý số dư ban đầu của toàn bộ các tài khoản có phát sinh số dư đầu kỳ.

HDSD_menuNGHIEPVU_nhapsodubd_sodutk_manhinhds

Trên tab Số dư tài khoản, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Nhập số dư cho các tài khoản không theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng, vật tư hàng hoá...

8 Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản không theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng, vật tư hàng hoá...

8 Nhập khẩu số dư cho các tài khoản không theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng, vật tư hàng hoá... file excel: Trên màn hình giao diện tab Số dư tài khoản nhấn chọn biểu tượng HDSD_icon Nhapsodubandau_iconNhapkhautuExcel, nhấn chọn HDSD_nhapsodubandau_iconChontepnguon_01 trên màn hình hộp thoại Nhập khẩu để chọn tệp nguồn cần nhập khẩu. Thao tác chi tiết xem Tại đây

NOTE_iconnoteNếu lựa chọn thống kê theo loại tiền là Tổng hợp, hệ thống sẽ tự động cộng tổng tiền (Dư Nợ/Dư Có) của tất cả loại tiền có phát sinh số dư theo cùng một tài khoản.