Nhập số dư tài khoản theo ngoại tệ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu > Số dư tài khoản >

Nhập số dư tài khoản theo ngoại tệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên), vật tư hàng hoá... với loại tiền là ngoại tệ (áp dụng đối với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ).

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Để nhập số dư tài khoản theo loại tiền ngoại tệ, trước hết kế toán phải thiết lập chế độ hạch toán đa tiền tệ cho dữ liệu bằng cách vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung để tích chọn thông tin Hạch toán đa tiền tệ.

HDSD_Nhapspodubandau_Nhap SDTKtheongoaite_01

Sau đó thực hiện nhập số dư cho các tài khoản bằng 1 trong 2 cách dưới đây:

Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

oVào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Số dư tài khoản, chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.

oChọn loại tiền ngoại tệ cần nhập số dư hệ thống sẽ hiển thị lên các tài khoản đã được tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản:

Nhap_so_du_TK_ngoai_te

oChọn loại tiền ngoại tệ có phát sinh số dư cần nhập.

oSau khi nhập xong, nhấn Cất.

Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel

oVào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Số dư tài khoản

oNhấn chọn chức năng Nhập khẩu từ excel icon_nhapkhautuexcel_01 trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

HDSD-menuNV_nhapsodubandau_Sodutk_ngoaite_b2

 

Xem thêm

Tìm nhanh loại tiền