Số dư tài khoản ngân hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Số dư tài khoản ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý số dư ban đầu của các tài khoản được theo dõi chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng (được tích chọn theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng khi khai báo tài khoản).

HDSD_Nhapsodubandau_SoduTKNH_manhinhdanhsach

Trên tab Số dư TK ngân hàng, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Nhập số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng

8 Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng

8 Nhập khẩu số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng từ file excel: Trên màn hình giao diện tab Số dư TK ngân hàng nhấn chọn biểu tượng HDSD_icon Nhapsodubandau_iconNhapkhautuExcel, nhấn chọn HDSD_nhapsodubandau_iconChontepnguon_01 trên màn hình hộp thoại Nhập khẩu để chọn tệp nguồn cần nhập khẩu. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

NOTE_iconnoteNếu kế toán lựa chọn thống kê theo loại tiền là Tổng hợp, hệ thống sẽ tự động cộng tổng tiền (Dư Nợ/Dư Có) của tất cả loại tiền có phát sinh số dư theo cùng một tài khoản và số tài khoản ngân hàng.