Nhập số dư tài khoản ngân hàng theo ngoại tệ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu > Số dư tài khoản ngân hàng >

Nhập số dư tài khoản ngân hàng theo ngoại tệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng với loại tiền là ngoại tệ (áp dụng đối với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ).

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Để nhập số dư tài khoản ngân hàng theo loại tiền ngoại tệ, trước hết kế toán phải thiết lập chế độ hạch toán đa tiền tệ cho dữ liệu bằng cách vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung để tích chọn thông tin Hạch toán đa tiền tệ.

HDSD_Nhapspodubandau_Nhap SDTKtheongoaite_01

Sau đó thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khai báo danh sách tài khoản ngân hàng

oVào menu Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng

oNhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải trên màn hình danh sách và chọn Thêm

HDSD_menuNghiepvu_Nhapsodubandau_TKnganhang_b1

oKhai báo các thông tin liên quan, nhấn Cất

NOTE_iconnoteTrường hợp chưa có ngân hàng cần khai báo tài khoản ngân hàng có liên quan, vào menu Danh mục\Ngân hàng \Ngân hàng và thực hiện chức năng Thêm ngân hàng. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Bước 2: Nhập số dư đầu kỳ cho tài khoản

oCách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Số dư tài khoản ngân hàng, chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ:

HDSD_menuNghiepvu_Nhapsodubandau_SoduTKnganhangngoaite_01

Chọn loại tiền ngoại tệ có phát sinh số dư cần nhập.

Chọn tài khoản và nhập số dư cho các tài khoản ngân hàng có phát sinh số dư ban đầu.

Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteCột Số tài khoản chỉ lấy lên những tài khoản có tích chọn Theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng và có tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản.

oCách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Số dư TK ngân hàng

Nhấn chọn chức năng Nhập khẩu từ excel icon_nhapkhautuexcel_01 trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

HDSD_menuNV_nhapsodubandau_nhapsodutknh_Nkexcel

 

Xem thêm

Tìm nhanh loại tiền

Tìm nhanh tài khoản