Nhập số dư tài khoản

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu > Số dư tài khoản >

Nhập số dư tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên), vật tư hàng hoá...

Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

oVào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Số dư tài khoản, chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ:

Nhap_so_du_TK_01                

oTuỳ theo tính chất của tài khoản đã được thiết lập trên danh mục hệ thống tài khoản, kế toán sẽ nhập số dư ban đầu cho các tài khoản đó.

oSau khi nhập xong, nhấn Cất.

Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel

oVào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Số dư tài khoản

oNhấn chọn chức năng Nhập khẩu từ excel icon_nhapkhautuexcel_01 trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

HDSD-menuNV_nhapsodubandau_Sodutk_ngoaite_b2