Chi phí dở dang cho Đối tượng tập hợp chi phí

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu > Chi phí dở dang >

Chi phí dở dang cho Đối tượng tập hợp chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý chi phí dở dang đầu kỳ cho các đối tượng tập hợp chi phí chi tiết theo khoản mục chi phí.

HDSD_Nhapsodubandau_Chiphidodang_CPDDchodoituongTHCP_manhinhds_01

Trên tab Chi phí dở dang\Đối tượng tập hợp chi phí, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho đối tượng tập hợp chi phí

8 Nhập khẩu chi phí dở dang đầu kỳ cho đối tượng tập hợp chi phí từ file excel: Trên màn hình giao diện tab Chi phí dở dang/Đối tượng tập hợp chi phí nhấn chọn biểu tượng HDSD_icon Nhapsodubandau_iconNhapkhautuExcel, nhấn chọn HDSD_nhapsodubandau_iconChontepnguon_01 trên màn hình hộp thoại Nhập khẩu để chọn tệp nguồn cần nhập khẩu. Thao tác chi tiết xem Tại đây