Tùy chỉnh in

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Báo cáo >

Tùy chỉnh in

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tùy chỉnh in báo cáo phân tích như tùy chọn hiển thị người ký, lặp lại tiêu đề khi báo cáo có nhiều trang, tùy chỉnh font...

Cách thao tác

Tại màn hình báo cáo phân tích của từng phân hệ, nhấn chuột vào mũi tên trên nút In, chọn chức năng Tùy chỉnh in:

HDSD_TIENICH_BAOCAO_Tuychinhin_b1

Người ký: Tích chọn hiển thị thông người ký nào lên báo cáo, thông tin người ký được khai báo trên danh mục cơ cấu tổ chức:

HDSD_TIENICH_BAOCAO_Tuychinhin_b2

Lặp lại tiêu đề cột ở trang sau (PDF, Word): tích chọn để chương trình lặp lại tiêu đề cột ở trang sau với những báo cáo có nhiều trang

In mỗi nhóm thành một báo cáo riêng: Đối với báo cáo có nhóm theo cột, nếu muốn in mỗi nhóm thành một báo cáo riêng (tức là lặp lại cả tên và chữ ký cho từng nhóm) thì tích chọn vào tùy chọn này và chọn Nhóm cần tách. VD: Xem báo cáo tổng hợp tồn kho:

HDSD_TIENICH_BAOCAO_Tuychinhin_b3

oKhi xem nhiều kho, muốn in mỗi kho thành một báo cáo độc lập, tùy chọn như sau:

HDSD_TIENICH_BAOCAO_Tuychinhin_b4

oKhi in báo cáo sẽ hiển thị:

HDSD_TIENICH_BAOCAO_Tuychinhin_b5

Khổ giấy: Cho phép chọn khổ giấy để in (A4 ngang, A4 dọc, ...)

Tùy chỉnh Font: cho phép tùy chỉnh font cho các thông tin trên báo cáo in ra:

Tuy_chinh_in_06

Nhấn chuột vào biểu tượng ba chấm để tùy chỉnh font cho từng thông tin trên báo cáo.