Ví dụ 2: Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng trên MISA SME.NET 2015

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Báo cáo > Hướng dẫn xem và tùy biến báo cáo quản trị trên MISA SME.NET 2015 > Thực hành Cách tạo và xem báo cáo quản trị trên MISA SME.NET 2015 >

Ví dụ 2: Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng trên MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xem, in báo cáo Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

Cách thao tác

Vào danh sách báo cáo phân hệ Bán hàng, chọn xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

HDSD_TIENICH_BAOCAO_ThuchanhCachtao&xembaocao_b2

Chọn tham số:

HDSD_TIENICH_BAOCAO_VD2_b1

Xuất hiện giao diện chi tiết báo cáo

HDSD_TIENICH_BAOCAO_ThuchanhCachtao&xembaocao_VD2_b2

Nhấn vào mũi tên trên chức năng Mẫu trên thanh công cụ, chọn chức năng Quản lý mẫu

HDSD_TIENICH_BAOCAO_ThuchanhCachtao&xembaocao_VD2_b3

Để thêm mẫu, nhấn nút Thêm trên thanh công cụ:

HDSD_TIENICH_BAOCAO_ThuchanhCachtao&xembaocao_VD2_b4

Thiết lập các thông tin chi tiết của báo cáo:

oTên mẫu: cho phép đặt tên mẫu báo cáo để lưu trên màn hình danh sách Quản lý mẫu.

oTên báo cáo: cho phép nhập tên của báo cáo để hiển thị khi in báo cáo.

oTùy chọn “Dùng chung cho tất cả người dùng khác”: Tích chọn vào tùy chọn này nếu muốn chia sẻ cho tất cả các người dùng khác cùng được sử dụng mẫu này

oTích chọn các cột cần hiển thị như: Tên hàng, ĐVT, Số lượng, Đơn giá

oNhấn phím mũi tên để di chuyển cột đến vị trí mong muốn

oSau đó nhấn nút Cất.

Chương trình sẽ hiển thị thêm mẫu vừa thêm vào danh sách Quản lý mẫu:

HDSD_TIENICH_BAOCAO_ThuchanhCachtao&xembaocao_VD2_b5

Chọn mẫu báo cáo vừa thêm, nhấn nút Áp dụng, chương trình sẽ hiển thị dữ liệu theo mẫu vừa chọn:

HDSD_TIENICH_BAOCAO_ThuchanhCachtao&xembaocao_VD2_b6

Cũng có thể ẩn hiển cột bằng cách nhấn chuột phải vào tên cột, bỏ tích/ tích chọn hiển thị các cột cần ẩn/hiện cột:

HDSD_TIENICH_BAOCAO_ThuchanhCachtao&xembaocao_VD2_b7

Tại đây, có thể dùng chuột để thu gọn độ rộng các cột, dùng chuột để di chuyển cột đến vị trí mong muốn.

Sau khi chỉnh xong mẫu, nhấn chuột phải, chọn Cất mẫu.

HDSD_TIENICH_BAOCAO_ThuchanhCachtao&xembaocao_VD2_b8

Xuất khẩu báo cáo ra Excel: nhấn nút Xuất khẩu trên thanh công cụ.

In báo cáo: Nhấn nút In trên thanh công cụ, xuất hiện giao diện Tùy chỉnh in:

HDSD_TIENICH_BAOCAO_ThuchanhCachtao&xembaocao_VD2_b9_01

Thiết lập một số thông tin để in báo cáo:

oNgười ký: Tích chọn hiển thị thông người ký nào lên báo cáo, thông tin người ký được khai báo trên danh mục cơ cấu tổ chức

oLặp lại tiêu đề cột ở trang sau (PDF, Word): tích chọn để chương trình lặp lại tiêu đề cột ở trang sau với những báo cáo có nhiều trang.

oIn mỗi nhóm thành một báo cáo riêng: Đối với báo cáo có nhóm theo cột, nếu muốn in mỗi nhóm thành một báo cáo riêng (tức là lặp lại cả tên và chữ ký cho từng nhóm) thì tích chọn vào tùy chọn này và chọn Nhóm cần tách. VD: báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng, muốn hiển thị mỗi Khách hàng thành một báo cáo riêng, khi đó tích chọn nhóm theo Tên khách hàng (lưu ý: trên mẫu báo cáo phải nhóm theo Tên khách hàng thì mới chọn được tên khách hàng ở đây)

oTích chọn Không hiển thị giao diện ở lần in sau: Nếu tích chọn thì lần sau nhấn nút In trên chương trình sẽ hiển thị luôn màn hình xem trước khi in mà không hiển thị giao diện Tùy chỉnh in nữa. Nếu muốn hiển thị lại giao diện Tùy chỉnh in, nhấn vào mũi trên trên nút In, chọn chức năng Tùy chỉnh in.

Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ hiển thị giao diện báo cáo xem trước khi in:

HDSD_TIENICH_BAOCAO_ThuchanhCachtao&xembaocao_VD2_b10

Nhấn In để in báo cáo ra giấy

 

 

Xem thêm