Quản lý tài liệu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích >

Quản lý tài liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lưu trữ và tra cứu các tệp thông tin dùng chung trong toàn doanh nghiệp. VD: các thông tư, quyết định, chế độ kế toán, các nội quy, quy định của doanh nghiệp,…

Cách thao tác

Vào chương trình, trên thanh tác nghiệp các phân hệ, chọn Thanhtacnghiepcacphanhe_PhanTailieu_01, xuất hiện màn hình gồm 02 phần

Tailieu_manhinhdanhsach_01

Thanh tác nghiệp: Hiển thị cây thư mục chứa tài liệu của doanh nghiệp, đồng thời hiển thị thông tin chi tiết của thư mục hiện thời.

Màn hình danh sách: Hiển thị danh sách các thư mục và tài liệu nằm trong thư mục hiện thời.

Xem thêm

Trên thanh tác nghiệp của phân hệ Tài liệu, có thể thực hiện được các chức năng sau:

Tạo mới thư mục

Để tạo mới thư mục tài liệu, tại cây tài liệu bên thanh tác nghiệp, nhấn chuột phải và chọn Tạo mới thư mục hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N

Tailieu_Taomoithumuc_01

Nhập tên thư mục cần thêm vào dòng thư mục mới

Đổi tên thư mục

Để đổi tên mục tài liệu, tại cây tài liệu bên thanh tác nghiệp, chọn thư mục cần đổi tên, nhấn chuột phải và chọn Đổi tên hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F2

Nhập lại tên thư mục muốn sửa

Trên màn hình danh sách tài liệu, thực hiện được các chức năng sau:

Thêm/Sửa tài liệu

Tìm kiếm tài liệu