Kế toán bán hàng muốn có cảnh báo khi in hóa đơn từ chứng từ đã được lập hóa đơn (trường hợp lập 1 hóa đơn cho nhiều chứng từ bán hàng) để tránh in nhầm hóa đơn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Kế toán bán hàng muốn có cảnh báo khi in hóa đơn từ chứng từ đã được lập hóa đơn (trường hợp lập 1 hóa đơn cho nhiều chứng từ bán hàng) để tránh in nhầm hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, khi in hóa đơn trên chứng từ bán hàng không kèm hóa đơn, chương trình sẽ cảnh báo để kế toán không nên in hóa đơn để tránh in trùng, in sai hóa đơn.

Cách thực hiện

Chương trình sẽ cảnh báo khi in các loại hóa đơn:

oHóa đơn bán hàng (Mẫu tự in - 3 liên)

oHóa đơn bán hàng (Mẫu đặt in)

oHóa đơn GTGT (Mẫu đặt in - A5)

oHóa đơn GTGT (Mẫu đặt in)

oHóa đơn GTGT (Mẫu tự in - 3 liên - A5)

oHóa đơn GTGT (Mẫu tự in - 3 liên)

oHóa đơn GTGT (Mẫu tự in - song ngữ)

oHóa đơn GTGT (Mẫu xăng dầu - đặt in)

oHóa đơn GTGT (Mẫu xăng dầu - tự in)

oHóa đơn GTGT (Mẫu tự in - 3 liên - Mã quy cách)

oHóa đơn GTGT (Mẫu đặt in - Mã quy cách)

oHóa đơn người dùng tự khởi tạo

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng

93144_1