R31

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R31

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R31 bao gồm:

1. Kế toán muốn tính nhanh được số lượng trên Chứng từ bán hàng theo công thức (ví dụ: tính theo diện tích, chu vi hình chữ nhật...) để giảm thời gian thao tác tính toán số lượng khi bán hàng.

2. Kế toán muốn hạch toán được nhiều đối tượng trong Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho từ kiểm kê kho để theo dõi đối tượng xử lý thừa, thiếu của từng mặt hàng

3. Kế toán muốn khi lập chứng từ thu tiền KH, trả tiền NCC thì diễn giải chi tiết sẽ ngầm định giống diễn giải thông tin chung để kế toán không mất công phải sao chép diễn giải chung xuống diễn giải chi tiết

4. Kế toán muốn xem được tiến trình sao lưu dữ liệu khi thực hiện sao lưu trong trường hợp dữ liệu lớn, thời gian sao lưu lâu

5. Khi lập báo giá, đơn đặt hàng kế toán muốn hiển thị được thông tin hạn bảo hành của từng hàng hóa và có thể điều chỉnh lại theo 1 số chính sách doanh nghiệp quy định

6. Kế toán muốn ẩn được cột chiết khấu trong chính sách giá tránh bị rối thông tin trong trường hợp tại đơn vị không phát sinh chiết khấu

7. Kế toán công trình muốn chọn được nhiều tài sản trên phiếu điều chuyển tài sản để đỡ tốn thời gian thao tác

8. Kế toán bán hàng muốn có cảnh báo khi in hóa đơn từ chứng từ đã được lập hóa đơn (trường hợp lập 1 hóa đơn cho nhiều chứng từ bán hàng) để tránh in nhầm hóa đơn

9. Trên báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng, kế toán muốn có thông tin tình trạng, công trình, đối tượng THCP, Đơn đặt hàng, Hợp đồng để đôn đốc việc mua nguyên vật liệu

10. Kế toán mong muốn lập kèm được bảng kê 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn khi lập phiếu chi hoặc Ủy nhiệm chi để làm căn cứ xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

11. Kế toán muốn khi nâng cấp dữ liệu đang có nhiều máy truy cập thì phần mềm sẽ có cảnh báo để các máy đó thoát ra, nhằm đảm bảo dữ liệu nâng cấp được đồng bộ và không bị lỗi

12. Kế toán muốn phần mềm chỉ ra các phiếu nhập kho và xuất kho của cùng 1 lệnh lắp ráp, tháo dỡ đang có tổng giá trị nhập kho trên phiếu nhập không bằng tổng giá trị xuất kho trên phiếu xuất, để xử lý phần chênh lệch này

13. Kế toán mong muốn khi xuất kho mà người dùng xuất quá số lượng mã quy cách còn tồn thì phần mềm cảnh báo và hướng dẫn người dùng xem báo cáo nào để kiểm tra tồn kho mã quy cách, tìm ra hướng xử lý nhanh nhất

14. Kế toán muốn khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng thì thể hiện giá trị đặt hàng và giá trị thực hiện theo số tiền nguyên tệ để kế toán dễ kiểm tra đối chiếu và phản ánh đúng tình hình thực hiện đơn mua hàng

15. Khi lưu hóa đơn, kế toán mong muốn phần mềm cảnh báo nếu tổng tiền thuế GTGT không bằng tổng tiền hàng nhân thuế suất trên hóa đơn để tránh trường hợp in nhầm hóa đơn có số tiền thuế bị lệch

16. Khi in danh sách chứng từ công nợ, kế toán muốn xem được thông tin nhân viên thu nợ để giao cho trình dược viên lưu trữ, làm căn cứ đối chiếu số liệu

17. Kế toán mong muốn khi sửa bảng lương đã có phân bổ chi phí lương phần mềm cảnh báo để người dùng biết cần phân bổ lại chi phí lương và hạch toán chi phí lương phù hợp với bảng lương.

18. Khi ghi tăng CCDC hàng loạt chọn lấy CCDC từ chứng từ mua hàng không qua kho, kế toán mong muốn phần mềm lấy được giá trị của CCDC sau khi đã phân bổ chi phí mua hàng để phản ánh đúng giá trị của CCDC ghi tăng

19. Khi khai báo nơi mở tài khoản ngân hàng của nhân viên, kế toán muốn khai báo được thông tin tỉnh (thành phố) nơi mở tài khoản để lấy thông tin đó lên UNC chuyển tiền cho nhân viên

20. Hiển thị cảnh báo đầy đủ, rõ ràng hơn các ảnh hưởng khi thực hiện thay đổi định dạng số hệ thống.

21. Khi in phiếu Nhập kho/Xuất kho, kế toán muốn hiển thị được thông tin của hàng hóa để Thủ kho nhập, xuất đúng loại vật tư, hàng hóa

22. Kế toán muốn khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu khách hàng, số lượng bán để dấu dương và số lượng hàng bán bị trả lại để dấu âm (cho trong ngoặc) để dễ phân biệt hơn và số lượng tổng cộng hàng bán thể hiện được chính xác

23. Kế toán muốn lập được Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp bổ sung - mẫu số 03/GTGT (cho đơn vị vàng bạc) trong trường hợp kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT

24. Kế toán muốn nhập khẩu được mã quy cách của vật tư hàng hóa (số khung, số máy, màu sắc, kích cỡ …) vào chứng từ chuyển kho để không phải sửa bằng tay sau khi nhập khẩu

25. Kế toán muốn khi lập đơn mua hàng từ đơn đặt hàng, phần mềm lấy được tên hàng từ đơn đặt hàng sang đơn mua hàng để kế toán không mất công phải sửa lại tên hàng