Khi lập báo giá, đơn đặt hàng kế toán muốn hiển thị được thông tin hạn bảo hành của từng hàng hóa và có thể điều chỉnh lại theo 1 số chính sách doanh nghiệp quy định

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Khi lập báo giá, đơn đặt hàng kế toán muốn hiển thị được thông tin hạn bảo hành của từng hàng hóa và có thể điều chỉnh lại theo 1 số chính sách doanh nghiệp quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, khi lập báo giá, đơn đặt hàng chương trình cho phép nhập được thời hạn bảo hành của hàng hóa để in lên báo giá, đơn đặt hàng giao cho khách hàng.

Cách thực hiện

Trên giao diện nhập liệu chứng từ

oChương trình bổ sung cột nhập liệu Thời hạn BH khi lập các chứng từ:

Báo giá

Đơn đặt hàng

oVí dụ: với chứng từ báo giá:

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Báo giá

85544_1

Trên giao diện sửa mẫu

85544_2

Giao diện nhập chứng từ sau khi sửa mẫu

85544_3

Khi sửa mẫu chứng từ in ra:

oChương trình bổ sung trường Thời hạn bảo hành khi sửa các mẫu chứng từ:

Báo giá

Báo giá (Mẫu nhiều tỷ lệ chiết khấu)

Báo giá (Mẫu nhiều thuế suất)

Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng (Nhiều tỷ lệ CK)

Đơn đặt hàng (Nhiều thuế suất)

Đơn đặt hàng (Nhiều thuế suất, nhiều tỷ lệ CK)

oVí dụ: sửa mẫu chứng từ Báo giá:

In một chứng từ Báo giáSửa mẫu

85544_4

Trường GuarantyPeriod sẽ lấy lên Thời hạn bảo hành khai báo trên chứng từ Báo giá.

Tại vị trí cần hiển thị trường GuarantyPeriod, xóa bỏ công thức cũ (nếu có), sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường GuarantyPeriod, kéo vào vị trí cần hiển thị.

Mẫu sau khi sửa như sau:

85544_5

Khi trộn mẫu chứng từ:

oChương trình bổ sung trường trộn Thời hạn bảo hành khi trộn mẫu các chứng từ:

Báo giá

Đơn đặt hàng

oVí dụ: trộn mẫu Báo giá

Trên file excel trường trộn mẫu chứng từ Báo giá bổ sung trường trộn

85544_6

Chi tiết cách thiết kế mẫu chứng từ và trộn mẫu xem tại đây.

Khi nhập khẩu chứng từ từ tệp excel

oTrên mẫu excel ngầm định nhập khẩu chứng từ Báo giá Đơn đặt hàng của chương trình không bổ sung cột thông tin Thời hạn bảo hành, kế toán có thể tự khai báo thêm

oKhi nhập khẩu, tại bước 2. Ghép dữ liệu chương trình cho phép hiển thị thêm trường thông tin Thời hạn bảo hành để ghép cột

oVí dụ: nhập khẩu Đơn đặt hàng từ excel

85544_7