Trường hợp đơn vị có nhiều máy sử dụng cùng 1 dữ liệu, khi nâng cấp dữ liệu lên phiên bản mới, các máy khác đang đăng nhập phải thoát ra thì phần mềm mới cho phép nâng cấp để đảm bảo dữ liệu nâng cấp được đồng bộ, tránh lỗi dữ liệu xảy ra

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Trường hợp đơn vị có nhiều máy sử dụng cùng 1 dữ liệu, khi nâng cấp dữ liệu lên phiên bản mới, các máy khác đang đăng nhập phải thoát ra thì phần mềm mới cho phép nâng cấp để đảm bảo dữ liệu nâng cấp được đồng bộ, tránh lỗi dữ liệu xảy ra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, chương trình sẽ cảnh báo cho người dùng khi nâng cấp dữ liệu lên phiên bản mới thì các máy khác đang đăng nhập nên thoát ra để đảm bảo dữ liệu nâng cấp được đồng bộ, tránh trường hợp bị lỗi số liệu trên chứng từ, báo cáo.

Cách thực hiện

Có người dùng đang thao tác trên dữ liệu ở phiên bản cũ R30, ví dụ người dùng NBAN

101041_1

Người dùng ADMIN thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên bản mới thì có cảnh báo sau:

101041_2

Kế toán cần báo với người dùng NBAN thoát khỏi dữ liệu để ADMIN thực hiện chuyển đổi dữ liệu, nếu họ đang không làm việc với chương trình thì nhấn Thực hiện để tiếp tục thao tác chuyển đổi.