Hướng dẫn Ẩn/Hiện cột trên báo cáo

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Báo cáo > Hướng dẫn xem và tùy biến báo cáo quản trị trên MISA SME.NET 2015 >

Hướng dẫn Ẩn/Hiện cột trên báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép ẩn hoặc hiển cột dữ liệu trên các báo cáo

Cách thao tác

HDSD_BAOCAO_HDAN_HIEN_b1        

Từ màn hình báo cáo đang hiển thị dạng lưới, có thể dễ dàng ẩn/hiện các cột theo nhu cầu bằng cách di chuột vào phần tiêu đề cột rồi nhấn chuột phải. Khi đó một cửa sổ xuất hiện, nhấn vào các cột trên danh sách để tích chọn để hiển thị hoặc không tích chọn để ẩn cột. Ngay lập tức các cột trên giao diện báo cáo sẽ ẩn/hiện theo thao tác người dùng.

Trên cửa sổ ẩn/hiện nhanh liệt kê được tối đa 20 cột, nếu muốn xem đầy đủ các cột có trên báo cáo để thiết lập ẩn/hiện thì chọn “Sửa mẫu”, khi đó cửa sổ Sửa mẫu xuất hiện.

Trên tab “Thiết lập”, tùy chỉnh ẩn/hiện các cột theo nhu cầu

HDAn_hiencot_b2

Sau khi thiết lập ẩn/hiện các cột, có thể xem nhanh được hình dạng báo cáo sẽ ra sao sau khi thay đổi bằng cách chuyển sang tab “Xem trước”.

Nếu mẫu đã đúng theo nhu cầu thì nhấn nút “Cất”.

Trường hợp muốn quay về mẫu ban đầu của chương trình thì nhấn nút “Lấy mẫu ngầm định”

 

Xem thêm