Hướng dẫn xem báo cáo

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Báo cáo > Hướng dẫn xem và tùy biến báo cáo quản trị trên MISA SME.NET 2015 >

Hướng dẫn xem báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xem các báo cáo quản trị trên MISA SME 2015. Ví dụ: xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp.

Cách thao tác

Cách 1: Xem báo cáo phân tích trên từng phân hệ

Vào phân Mua hàng, chọn tab “Báo cáo phân tích”, nhấn chọn nút “Chọn báo cáo…”

Trên cửa sổ “Chọn báo cáo”

oChọn báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

oMục Thống kê theo để là <<Không chọn>>

oChọn kỳ muốn xem báo cáo, ví dụ Đầu tháng đến hiện tại (Từ 01/08/2015 đến 12/08/2015)

oChọn danh sách Nhà cung cấp muốn xem công nợ, trường hợp muốn xem tất cả thì tích chọn vào ô chọn trên cùng bên trái.

HDSD_BAOCAO_HDXEMBAOCAO_b1_01        

Nhấn Đồng ý, chương trình thực hiện lấy dữ liệu báo cáo và hiển thị cửa sổ báo cáo dạng động.

HDSD_BAOCAO_HDXEMBAOCAO_b2

Trên cửa sổ báo cáo bạn có thể xuất khẩu nội dung báo cáo ra Excel hoặc thực hiện In báo cáo

Cách 2: Xem báo cáo phân tích trên cây Báo cáo

Nhấn chọn nút “Báo cáo” trên thanh công cụ ->  cửa sổ cây Báo cáo hiển thị

Trên danh mục hình cây báo cáo chọn mục báo cáo theo phân hệ cần xem. Ví dụ: Mua hàng

Từ danh sách các báo cáo theo phân hệ (Mua hàng) chọn báo cáo cần xem bằng cách nhấn đúp vào báo cáo đó. Ví dụ: nhấn đúp vào báo cáo “Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp”

HDSD_BAOCAO_HDXEMBAOCAO_b3        

Cửa sổ chọn tham số cho báo cáo xuất hiện

oMục Thống kê theo để là <<Không chọn>>

oChọn kỳ muốn xem báo cáo, ví dụ Đầu tháng tới hiện tại (Từ 01/08/2015 đến 12/08/2015)

oChọn danh sách Nhà cung cấp muốn xem công nợ, trường hợp muốn xem tất cả thì tích chọn vào ô chọn trên cùng bên trái.

HDSD_BAOCAO_HDXEMBAOCAO_b4

oNhấn Đồng ý, chương trình thực hiện lấy dữ liệu báo cáo và hiển thị cửa sổ báo cáo dạng động.

HDSD_BAOCAO_HDXEMBAOCAO_b5

oTrên cửa sổ báo cáo bạn có thể xuất khẩu nội dung báo cáo ra Excel bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng Xuất khẩu trên thanh công cụ hoặc thực hiện In báo cáo bằng cách nhấn chuột biểu tượng chức năng In trên thanh công cụ

 

Xem thêm