Hướng dẫn Xuất và in báo cáo

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Báo cáo > Hướng dẫn xem và tùy biến báo cáo quản trị trên MISA SME.NET 2015 >

Hướng dẫn Xuất và in báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thực hiện xuất khẩu và in các báo cáo quản trị trên MISA SME 2015 ra định dạng Excel .

Cách thao tác

Hướng dẫn xuất khẩu báo cáo ra Excel

Có thể xuất khẩu báo cáo ra Excel bằng chức năng Xuất khẩu

HDSD_TIENICH_BAOCAO_HDXuat&inbaocao_b1        

Chọn thư mục để lưu lại tệp báo cáo.

Hướng dẫn in báo cáo

Tùy chỉnh in trước khi thực hiện chức năng In: trên màn hình báo cáo nhấn chọn biểu tượng mũi tên ở mục In

HDSD_TIENICH_BAOCAO_HDXuat&inbaocao_b2        

Cửa sổ chọn tham số cho báo cáo xuất hiện

Màn hình Tùy chỉnh In xuất hiện

Trên tab Người ký: Có thể

oTùy chỉnh hiển thị các đối tượng như  Giám đốc, Kế toán trưởng, .. lên báo cáo

oTùy chỉnh khổ giấy sẽ hiển thị và in ra: A4 dọc, A4 ngang, A3 dọc, A3 ngang,..

oTùy chọn in tiêu đề cột ở các trang nếu số liệu báo cáo trải dài trên nhiều trang

oNếu trên báo cáo đang nhóm theo thông tin thì có thể  tùy chọn In mỗi nhóm thành một báo cáo riêng.

HDXuatkhau&In_b3

oTrên tab Tùy chỉnh Font

Tùy chỉnh font của tiêu đề báo cáo, nội dung, phần chữ ký, … nếu cần

Tùy chỉnh căn lề

HDXuatkhau&In_b4

Sau khi tùy chỉnh In xong, nếu không muốn hiển thị hộp thoại này trong lần sau thì tích chọn “Không hiển thị giao diện này ở lần in sau”

Nhấn Đồng ý để hiển thị báo cáo dạng xem trước (Preview)

HDXuatkhau&In_b5

Để in ra máy in người dùng nhấn chọn nút In trên thanh công cụ

Màn hình tùy chọn máy in sẽ xuất hiện giống như In trên word, excel

HDXuatkhau&In_b6

Sau khi thiết lập xong thì nhấn chọn Đồng ý để in

 

 

Xem thêm