Đối với khách hàng sử dụng giấy phép Starter và Express, kế toán muốn có thể tự xác định được nhanh số lượng chứng từ đã nhập trên dữ liệu và cảnh báo cho NSD biết sắp đến giới hạn cho phép để nâng cấp lên gói cao hơn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Đối với khách hàng sử dụng giấy phép Starter và Express, kế toán muốn có thể tự xác định được nhanh số lượng chứng từ đã nhập trên dữ liệu và cảnh báo cho NSD biết sắp đến giới hạn cho phép để nâng cấp lên gói cao hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, đối với khách hàng sử dụng giấy phép Starter và Express, chương trình cho phép kế toán có thể tự xác định được số lượng chứng từ đã nhập trên dữ liệu; cảnh báo sắp hết số lượng chứng từ tối đa để kế toán biết và nâng cấp lên gói cao hơn.

Cách thực hiện

Vào Tệp\Thông tin dữ liệu: chương trình sẽ bổ sung thêm thông tin về số lượng chứng từ đã nhập trong năm

oVới dữ liệu dùng giấy phép sử dụng Starter và Express thì Thông tin dữ liệu như sau

116659_1

oVới dữ liệu dùng các giấy phép sử dụng khác thì Thông tin dữ liệu như sau

116659_2

Chương trình sẽ cảnh báo sắp hết số lượng chứng từ tối đa khi sử dụng giấy phép Starter và Express.

oVới giấy phép sử dụng Express sẽ cảnh báo tại các thời điểm sau:

Từ 100 chứng từ đến < 125 chứng từ

Từ 125 chứng từ đến <150 chứng từ

Số lượng chứng từ >= 150

oVới giấy phép sử dụng Starter sẽ cảnh báo tại các thời điểm sau:

Từ 900 chứng từ đến <950 chứng từ

Từ 950 chứng từ đến <1000 chứng từ

Số lượng chứng từ >= 1.000

Ví dụ với giấy phép sử dụng

oNếu kế toán đã nhập số chứng từ trong khoảng từ 100 đến 125 chứng từ thì khi đăng nhập dữ liệu sẽ hiển thị cảnh báo

116659_3

oNếu kế toán đã nhập số chứng từ trong khoảng từ 125 đến 150 chứng từ thì khi đăng nhập dữ liệu sẽ hiển thị cảnh báo

116659_4

oNếu kế toán đã nhập trên 150 chứng từ thì khi đăng nhập dữ liệu sẽ hiển thị cảnh báo

116659_5

oNếu tiếp tục nhập chứng từ thì khi cất chương trình sẽ cảnh báo

116615