R33

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R33

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R33 bao gồm:

1. Kế toán muốn nhập khẩu kết quả Kiểm kê hàng tồn kho từ Excel vào phần mềm, để không mất thời gian dò mã và đánh số lượng kiểm kê

2. Khi lập hóa đơn bán hàng, kế toán muốn vừa nhập chiết khấu chi tiết cho từng mặt hàng, vừa phân bổ được chiết khấu trên tổng hóa đơn cho từng mặt hàng

3. Cho phép thay đổi hoặc xóa bỏ hình nền của từng liên hóa đơn để tiện cho việc sửa mẫu hóa đơn

4. Kế toán muốn hiển thị cột tên đơn vị, tên công trình, tên KMCP, tên mã thống kê, tên đối tượng tập hợp chi phí trên giao diện chứng từ như Phiếu xuất, phiếu nhập để khi kiểm tra lại chứng từ thì dễ dàng kiểm tra

5. Kế toán muốn khi in Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý thể hiện được thông tin mã quy cách của VTHH để thuận lợi cho việc giao nhận, quản lý hàng hoá theo mã quy cách với Đại lý

6. Kế toán mong muốn khi lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh thì chương trình tính số ngày chậm nộp trừ đi ngày nghỉ trong trường hợp ngày cuối cùng của hạn nộp thuế trùng vào ngày nghỉ

7. Sau khi thực hiện sửa mẫu chứng từ/báo cáo, người dùng muốn xem được kết quả sửa mẫu một cách nhanh chóng. Hiện nay người dùng phải đóng chức năng sửa mẫu và thực hiện lại thao tác in mới xem được kết quả

8. Bổ sung mẫu tờ khai thuế GTGT khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) đáp ứng yêu cầu thay đổi theo Thông tư mẫu theo TT26/2015/TT-BTC

9. Bổ sung phụ lục 01-7/GTGT - phân bổ thuế GTGT phải nộp của doanh thu xây lắp liên tỉnh của Tờ khai 01/GTGT

10. Sửa mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB01/AC) loại dành cho tổ chức doanh nghiệp và bổ sung 5 mã trạng thái (lý do) mất cháy hỏng hoá đơn đáp ứng sửa đổi trong thông tư 26/2015/TT-BTC

11. Kế toán muốn giá trị quy đổi còn lại do làm tròn được dồn hết vào chứng từ chi ngoại tệ cuối cùng để in được sổ sách lưu trữ theo quy định.

12. Trên báo giá, Kế toán mong muốn tên người lập lấy theo tên nhân viên kinh doanh phụ trách khách hàng nhằm có căn cứ quy trách nhiệm của NVKD với báo giá và KH nắm chắc thông tin về NVKD phụ trách để tiện liên hệ.

13. Khi gặp lỗi không đăng nhập được dữ liệu có thông báo "Đây không phải là dữ liệu kế toán của MISA.SME.NET2015", kế toán muốn thông báo rõ ràng hơn đây là lỗi gì và gợi ý cách khắc phục để thuận tiện hơn khi làm việc

14. Kế toán muốn phần mềm cảnh báo rõ ràng khi sửa các tùy chọn theo dõi mã quy cách trên khai báo vật tư hàng hóa để người dùng biết và cân nhắc trước khi thay đổi tùy chọn

15. Kế toán mong muốn có tiện ích lập Đơn mua hàng từ lệnh sản xuất để lấy được các nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất sang đơn mua hàng giúp thao tác nhập liệu nhanh chóng

16. Khi xem Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo hợp đồng, kế toán muốn biết được với từng phiếu nhập/xuất kho thì đã giao cho bộ phận sản xuất nào để phục vụ yêu cầu quản trị

17. Kế toán muốn cải tiến chức năng sao lưu khi tắt chương trình để tránh mất dữ liệu

18. Kế toán mong muốn khi xóa Phiếu xuất được lập kèm cùng chứng từ bán hàng và phiếu thu thì trên nhật ký truy cập ghi lại đầy đủ các chứng từ đi kèm bị xóa cùng Phiếu xuất để thuận tiện cho việc truy vấn.

19. Kế toán muốn hiển thị các cột Tên đơn vị, Tên khoản mục CP, Tên công trình, Tên đối tượng THCP, Tên mã thống kê trên các giao diện thu, chi tiền mặt, tiền gửi để dễ dàng kiểm tra

20. Kế toán muốn in Ủy nhiệm chi theo mẫu mới nhất của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng

21. Kế toán muốn in Ủy nhiệm chi theo mẫu mới nhất của Ngân hàng Liên Việt để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng

22. Kế toán mong muốn có Báo cáo tổng hợp giá thành sản phẩm dịch vụ để ký duyệt và lưu trữ tài liệu kế toán.

23. Trên bảng tính phân bổ CCDC, kế toán mong muốn chỉ hiển thị những CCDC đang còn giá trị phân bổ hoặc tham gia phân bổ trong kỳ

24. Trên tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng, kế toán muốn khi thu tiền, trả lại, giảm giá trực tiếp cho chứng từ bán hàng, hoặc đối trừ với chứng từ công nợ thì lấy theo nhân viên của chứng từ công nợ

25. Kế toán muốn cập nhật thêm thông cơ quan quản lý thuế mới tại phần khai báo thông tin cơ quan thuế để có thể nộp được báo cáo trực tiếp từ phần mềm

26. Đối với khách hàng sử dụng giấy phép Starter và Express, kế toán muốn có thể tự xác định được nhanh số lượng chứng từ đã nhập trên dữ liệu và cảnh báo cho NSD biết sắp đến giới hạn cho phép để nâng cấp lên gói cao hơn

27. Khi xem sổ chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn, kế toán muốn xem được các thông tin đã ghi chú trên trường mở rộng của chứng từ bán hàng để kiểm tra được nhanh các thông tin trên hóa đơn mà không cần mở lại hóa đơn