Cho phép thay đổi hoặc xóa bỏ hình nền của từng liên hóa đơn để tiện cho việc sửa mẫu hóa đơn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Cho phép thay đổi hoặc xóa bỏ hình nền của từng liên hóa đơn để tiện cho việc sửa mẫu hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung tính năng cho phép thay đổi hoặc xóa bỏ hình nền của hóa đơn để tiện cho việc sửa mẫu hóa đơn.

Cách thực hiện

Chương trình cho phép chèn hình nền cho tất cả các chứng từ

Ví dụ: mẫu Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in - 3 liên)

oIn mẫu Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in - 3 liên)

50489_1

oMẫu hóa đơn sau khi xóa hình nền (Liên 1)

50489_2

oMẫu hóa đơn sau khi chèn hình nền (Liên 2)

50489_3

NOTE_iconnote   Lưu ý:

Mẫu sửa chèn hình nền chỉ in được đúng trên chương trình từ bản R33, nếu copy mẫu đã sửa vào chương trình phiên bản cũ hơn thì khi in sẽ không đúng mẫu.

Không nên chèn hình nền có dung lượng quá lớn vì sẽ làm tăng dung lượng của dữ liệu, dẫn đến tốc độ làm việc có thể bị chậm đi. Khuyến cáo nên sử dụng ảnh có định dạng *.jpg, dung lượng không quá 1MB (dung lượng trung bình từ 200KB đến 500KB).