Trên báo giá, Kế toán mong muốn tên người lập lấy theo tên nhân viên kinh doanh phụ trách khách hàng nhằm có căn cứ quy trách nhiệm của NVKD với báo giá, giúp KH nắm chắc thông tin về NVKD phụ trách để tiện liên hệ.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Trên báo giá, Kế toán mong muốn tên người lập lấy theo tên nhân viên kinh doanh phụ trách khách hàng nhằm có căn cứ quy trách nhiệm của NVKD với báo giá, giúp KH nắm chắc thông tin về NVKD phụ trách để tiện liên hệ.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm trường trộn nhân viên để trộn mẫu báo giá lấy được thông tin nhân viên kinh doanh phụ trách khách hàng nhằm có căn cứ quy trách nhiệm của nhân viên với báo giá

Cách thực hiện

Trên file excel trường trộn mẫu chứng từ Báo giá bổ sung các trường trộn

113773_1

Chi tiết cách thiết kế mẫu chứng từ và trộn mẫu xem tại đây.