Khi gặp lỗi không đăng nhập được dữ liệu có thông báo "Đây không phải là dữ liệu kế toán của MISA.SME.NET2015", kế toán muốn thông báo rõ ràng hơn đây là lỗi gì và gợi ý cách khắc phục để thuận tiện hơn khi làm việc

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Khi gặp lỗi không đăng nhập được dữ liệu có thông báo "Đây không phải là dữ liệu kế toán của MISA.SME.NET2015", kế toán muốn thông báo rõ ràng hơn đây là lỗi gì và gợi ý cách khắc phục để thuận tiện hơn khi làm việc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, khi gặp lỗi không đăng nhập được dữ liệu có thông báo "Đây không phải là dữ liệu kế toán của MISA.SME.NET2015", chương trình hiển thị thông báo rõ ràng hơn đây là lỗi gì và gợi ý cách khắc phục để thuận tiện hơn trong quá trình làm việc.

Cách thực hiện

Chương trình sẽ cảnh báo trên các giao diện sau:

oĐăng nhập dữ liệu kế toán

oTạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước

oĐăng ký dữ liệu trên giao diện Quản lý dữ liệu

oPhục hồi dữ liệu trên giao diện Quản lý dữ liệu

oĐăng nhập dữ liệu trên giao diện Quản lý mẫu báo cáo

Ví dụ: khi đăng nhập dữ liệu kế toán có thông báo như sau:

115735_1