Kế toán muốn in chứng từ kế toán thì các dòng hiển thị đúng thứ tự trên giao diện nhập liệu, không cộng gộp bút toán giống nhau để dễ dàng đối chiếu với chứng từ gốc

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.82 >

Kế toán muốn in chứng từ kế toán thì các dòng hiển thị đúng thứ tự trên giao diện nhập liệu, không cộng gộp bút toán giống nhau để dễ dàng đối chiếu với chứng từ gốc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.82, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm mẫu in Chứng từ kế toán (mẫu chi tiết) để kế toán có thể in được chứng từ theo đúng thứ tự đã nhập, không cộng gộp bút toán giống nhau để dễ dàng đối chiếu với chứng từ gốc.

Cách thực hiện

Vào Bán hàng, có chứng từ bán hàng như sau:

25.72.32

Vào In, chọn mẫu Chứng từ kế toán (mẫu chi tiết) thì chương trình hiển thị như sau:

25.72.33