R25.82

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R25.82

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R25.82 bao gồm:

1. Kế toán muốn xem được Bảng chi tiết chênh lệch giá vốn và giá bán để kiểm soát đơn giá bán của từng mặt hàng

2. Kế toán mong muốn dừng phân bổ công cụ dụng cụ trong một khoảng thời gian rồi phân bổ tiếp để phản ánh đúng chi phí phát sinh và xem báo cáo Sổ theo dõi công cụ dụng cụ phản ảnh đúng số chi phí và số kỳ phân bổ còn lại

3. Kế toán muốn đánh giá lại TK ngoại tệ theo quy định của TT200, mỗi tài khoản ngoại tệ sẽ đánh giá theo tỷ giá khác nhau

4. Khi xem báo cáo tồn kho theo số lô, kế toán muốn biết được số ngày còn hạn sử dụng, tính đến ngày xem báo cáo để xác định thứ tự lô hàng cần xuất tránh trường hợp SP bị giảm chất lượng do quá hạn sử dụng không bán được hoặc bị cơ quan chức năng phạt

5. Kế toán muốn theo dõi số lượng hàng khuyến mại trên báo cáo Sổ chi tiết bán hàng để phục vụ yêu cầu kiểm tra, thống kê chi tiết số lượng hàng khuyến mại xuất trong kỳ

6. Khi chấm công theo buổi, kế toán muốn khi tích chọn ký hiệu chấm công thì tự động bỏ tích ký hiệu chấm công lương cả ngày để người sử dụng không phải thêm thao tác bỏ tích chọn ký hiệu chấm công lương cả ngày

7. Kế toán muốn chương trình cảnh báo khi người dùng nhập hóa đơn đầu vào bị trùng trên các giao diện như mua hàng, phiếu chi, ủy nhiệm chi ... để tránh nhập trùng lên báo cáo thuế bị sai

8. Kế toán muốn ghi nhận được hạn thanh toán trên chứng từ nhận hóa đơn để theo dõi đúng được hạn nợ

9. Kế toán muốn in chứng từ kế toán thì các dòng hiển thị đúng thứ tự trên giao diện nhập liệu, không cộng gộp bút toán giống nhau để dễ dàng đối chiếu với chứng từ gốc

10. Kế toán muốn khi một máy nâng cấp dữ liệu hay nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới thì hệ thống cảnh báo các máy khác cũng phải nâng cấp để kế toán xem xét có nên nâng cấp hay không

11. Kế toán muốn lựa chọn đơn đặt hàng khi thực hiện chuyển kho xuất hàng gửi bán đại lý để tiết kiệm thời gian nhập liệuhải gõ tay lại mặt hàng

12. Kế toán muốn thống kê được các chứng từ mua dịch vụ không có hóa đơn lên bảng kê 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn" để làm căn cứ tính chi phí hợp lý trong kỳ.

13. Bỏ tùy chọn ghi nối tiếp khi thực hiện sao lưu để hạn chế rủi ro về việc hỏng tệp khi dung lượng lớn