Khi xem báo cáo tồn kho theo số lô, kế toán muốn biết được số ngày còn hạn sử dụng, tính đến ngày xem báo cáo để xác định thứ tự lô hàng cần xuất tránh trường hợp SP bị giảm chất lượng do quá hạn sử dụng không bán được hoặc bị cơ quan chức năng phạt

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.82 >

Khi xem báo cáo tồn kho theo số lô, kế toán muốn biết được số ngày còn hạn sử dụng, tính đến ngày xem báo cáo để xác định thứ tự lô hàng cần xuất tránh trường hợp SP bị giảm chất lượng do quá hạn sử dụng không bán được hoặc bị cơ quan chức năng phạt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.82, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo Tổng hợp tồn kho theo hạn sử dụng, kế toán xem được chi tiết số ngày còn hạn và số ngày quá hạn theo từng lô hàng, giúp doanh nghiệp quản trị tốt hơn việc xuất hàng trước khi hết hạn.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Kho, chọn xem báo cáo Tổng hợp tồn kho, chọn thống kê theo Hạn sử dụng, chương trình hiển thị giao diện tham số:

25.72.07

Khi đó chương trình hiển thị báo cáo có thêm 2 cột Số ngày còn hạn, Số ngày quá hạn:

25.74.08'