Khi khách hàng thực hiện xuất khẩu XML không thành công do thiếu thông tin cơ quan thuế thì chương trình hiển thị thêm hướng dẫn để khách hàng không phải liên hệ qua tổng đài

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24.23 >

Khi khách hàng thực hiện xuất khẩu XML không thành công do thiếu thông tin cơ quan thuế thì chương trình hiển thị thêm hướng dẫn để khách hàng không phải liên hệ qua tổng đài

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Kể từ R24.23, trên MISA SME.NET 2015, khi xuất khẩu các tờ khai thuế, báo cáo tài chính ra XML mà kế toán chưa thiết lập thông tin cơ quan thuế thì sẽ cảnh báo và cho phép hiển thị luôn giao diện khai báo cơ quan thuế.

Cách thao tác

Vào phân hệ Thuế, chọn xem tờ khai thuế cần xuất khẩu XML.

Nhấn <<In>> trên thanh công cụ

Màn hình hiển thị bản in xem trước của tờ khai thuế. Nhấn <<Xuất khẩu XML>> trên thanh công cụ                                                

                R24.25.12

Khi người dùng chưa vào menu Nghiệp Vụ/Thuế/Thiết lập thông tin cơ quan thuế và đại lý thuế để khai báo thông tin mà đã xuất khẩu các tờ khai thuế GTGT ra XML thì chương trình cảnh báo:                                                        

                R24.25.05                                                    

Chọn <<Yes>>: Chương trình hiển thị giao diện thiết lập thông tin cơ quan thuế và đại lý thuế.

                  R24.25.6

Sau khi nhấn <<Cất>>, chương trình sẽ hiển thị hộp thoại chọn nơi lưu tệp xuất khẩu. Người dùng chọn nơi lưu tệp và nhấn Save => Tờ khai thuế sẽ được xuất khẩu dạng XML và lưu vào nơi đã chọn.

Chọn <<No>>: Không xuất khẩu được tờ khai thuế ra dạng XML