Kế toán muốn hiển thị ngày giờ phút in phiếu xuất kho bán hàng trên phiếu xuất kho bán hàng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại cho người mua và đánh giá bộ phận xử lý đơn hàng làm nhanh hay chậm

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán muốn hiển thị ngày giờ phút in phiếu xuất kho bán hàng trên phiếu xuất kho bán hàng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại cho người mua và đánh giá bộ phận xử lý đơn hàng làm nhanh hay chậm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm trường ngày giờ xuất kho trên mẫu phiếu xuất kho bán hàng giúp quản lý dễ dàng kiểm tra hàng có được giao đúng ngày không và làm căn cứ giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Cách thực hiện

Cho phép thực hiện với các mẫu chứng từ:

Phiếu xuất kho bán hàng

Phiếu xuất kho bán hàng (Mẫu A5)

Phiếu xuất kho bán hàng (Số lô, hạn sử dụng)

Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách)

Biên bản bàn giao

Ví dụ: với mẫu Phiếu xuất kho bán hàng:

oBổ sung trường trộn để kế toán tự thiết kế mẫu in riêng:

Trên file excel trường trộn mẫu chứng từ bán hàng bổ sung 1 trường trộn:

75671_3

Chi tiết cách thiết kế mẫu chứng từ xem tại đây.

Chi tiết cách trộn mẫu xem tại đây.

oSửa mẫu phiếu xuất kho bán hàng để lấy được thông tin ngày giờ xuất kho:

In một Phiếu xuất kho bán hàng, nhấn Sửa mẫu trên thanh công cụ:

75671_1

Tại vị trí cần hiển thị trường InOutwardPostedTime ,xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường InOutwardPostedTime, kéo vào vị trí cần hiển thị.

Trường InOutwardPostedTime sẽ lấy lên Phiếu xuất kho bán hàng thông tin giờ, phút xuất kho trên chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất.

Sau khi sửa mẫu xong và lưu mẫu, Phiếu xuất kho bán hàng in ra sẽ hiển thị như sau:

75671_2