R27

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R27

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R27 bao gồm:

1. Kế toán muốn hiển thị ngày giờ phút in phiếu xuất kho bán hàng trên phiếu xuất kho bán hàng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại cho người mua và đánh giá bộ phận xử lý đơn hàng làm nhanh hay chậm

2. Khi xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo khách hàng, kế toán bán hàng muốn biết được khách hàng nào có doanh số bán hàng cao nhất, thấp nhất hay không có phát sinh doanh số trong kỳ để đưa ra chính sách bán hàng phù hợp

3. Kế toán muốn hình thức thanh toán trên hoá đơn tuỳ chọn theo hình thức thanh toán trên chứng từ bán hàng, để không mất thời gian phải chọn lại

4. Kế toán muốn nhập khẩu chứng từ phiếu thu, phiếu chi từ excel có thêm trường thông tin bổ sung để phục vụ công tác nhập liệu được nhanh hơn

5. Kế toán bán hàng muốn liệt kê được chi tiết từng lần xuất hàng cho đại lý thì xuất mặt hàng gì, giá bán như thế nào, số lượng bao nhiêu, để đối chiếu và gửi danh sách này cho đại lý làm căn cứ bán hàng

6. Kế toán bán hàng muốn danh sách hàng chuyển cho đại lý hiển thị tên hàng theo tên trên chứng từ chuyển kho đại lý để phù hợp với công tác bán hàng (mặt hàng tên khác nhau nhưng cùng tính chất, mục đích sử dụng)

7. Kế toán muốn in báo cáo, chứng từ bằng ngôn ngữ tiếng Anh (tiếp)

8. Kế toán muốn nhập khẩu chứng từ bán hàng xuất khẩu từ Excel vào phần mềm thì nhập khẩu được thông tin trường mở rộng thông tin chung để nhập được thông tin số tờ khai hải quan, ngày tờ khai hải quan

9. Kế toán muốn in mẫu 02-LĐTL "Bảng thanh toán tiền lương" có cột ký nhận theo quy định của thông tư 200/2014 để cho nhân viên ký

10. Kế toán bán hàng muốn xem từng mặt hàng bán cho khách hàng có số lượng, giá bán và số lô của sản phẩm bán để quản lý hàng hoá đã bán cho khách hàng

11. Kế toán muốn thêm trường trộn Số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp của Kh là cá nhân lên danh sách trường trộn chứng từ bán hàng để phục vụ tạo mẫu Biên bản bàn giao theo đặc thù

12. Khi in chứng từ kế toán ở các giao diện, kế toán muốn biết được tên TK hạch toán để lãnh đạo công ty (là người nước ngoài) dễ dàng phê duyệt do không hiểu hệ thống TK của Việt Nam.

13. Kế toán mong muốn lấy ngày thanh lý lên danh sách hợp đồng bán để theo dõi và xuất hóa đơn phù hợp với ngày thanh lý tránh trường hợp xuất hóa đơn sau ngày ký thanh lý.

14. Kế toán mong muốn có thêm tên khách hàng trên tab tìm nhanh hợp đồng bán để dễ lọc ra hợp đồng của KH cần tìm khi gõ tên KH vào cột tên KH để thực hiện tìm kiếm.

15. Kế toán mong muốn chỉ tiêu số thuế TNCN đã nộp trên Thuyết minh BCTC và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước phản ánh được chính xác số phát sinh thực tế tại đơn vị

16. Kế toán muốn nhập khẩu được các đơn mua hàng đã lập trên excel vào phần mềm bao gồm cả những thông tin thống kê: mua cho đơn vị nào, dùng để sản xuất sản phẩm nào,... để phục vụ quản lý và thống kê nội bộ

17. Khi xem chỉ tiêu số thuế phải nộp trong năm trên Thuyết minh BCTC, kế toán tổng hợp muốn bù trừ được thuế GTGT của hàng bán trả lại để số liệu đúng với thực tế phát sinh

18. Kế toán muốn xem và in được sổ tài sản cố định xem được tất cả các tài sản, thể hiện được thông tin về số hiệu tài sản để có thể dễ dàng theo dõi và kiểm kê tài sản

19. Kế toán muốn có báo cáo thể hiện số lượng nhập, tồn theo số lô, hạn dùng, nhà sản xuất, nhà cung cấp thuốc để đáp ứng yêu cầu quản lý thuốc theo hướng dẫn của Bộ y tế (phương pháp Nhập trước xuất trước)

20. Khi nhập khẩu chứng từ mua hàng nhập kho từ excel, kế toán muốn nhập khẩu được thông tin đơn vị để xem được các báo cáo thống kê theo đơn vị

21. Đơn vị mong muốn phần mềm ghi lại thao tác sửa định mức NVL của mã VTHH trong danh mục VTHH nhằm mục đích biết được nhân viên nào sửa và sửa nội dung gì để truy vấn lý do sửa có phù hợp hay không

22. Kế toán muốn hiển thị thông tin ngày bắt đầu kỳ đối chiếu trên Thông báo công nợ để biết được khoảng thời gian đối chiếu xác nhận công nợ với khách hàng và số dư đầu kỳ là số dư tại thời điểm nào

23. Giám đốc tài chính của doanh nghiệp muốn biết được mỗi nhân viên hiện nay đang có những khoản nợ nào và tổng nợ là bao nhiêu để phân tích tình hình công nợ

24. Khi lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng, kế toán muốn lấy được các thông tin thống kê và trường mở rộng từ đơn đặt hàng sang chứng từ bán hàng để không mất công phải nhập lại (VD: công trình, mã thống kê...)

25. Kế toán muốn phần mềm cảnh báo và không cho cất chứng từ ghi giảm TSCĐ khi TCSĐ đó đã có trên chứng từ kiểm kê có ngày sau ngày ghi giảm, để không lập nhầm và lấy TSCĐ đã ghi giảm sang kỳ tiếp theo

26. Khi trả tiền NCC, kế toán muốn xem nhanh trong cùng một ngày hóa đơn thì tổng giá trị phải thanh toán có lớn hơn 20tr không để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với điều kiện hóa đơn được khấu trừ theo quy địnhs