Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn trên giao diện tìm kiếm hợp đồng có thông tin khách hàng để tìm nhanh được hợp đồng theo khách hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn trên giao diện tìm kiếm hợp đồng có thông tin khách hàng để tìm nhanh được hợp đồng theo khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ bán hàng, phiếu xuất bán hàng, trên giao diện tìm nhanh hợp đồng cho phép lọc hợp đồng theo mã hoặc tên khách hàng để dễ dàng tìm được hợp đồng theo khách hàng.

Cách thực hiện

Trên giao diện nhập liệu Chứng từ bán hàng, trên tab Thống kê, khi nhấn vào biểu tượng 107854_1 hoặc nhấn phím F3 sẽ hiển thị form chọn hợp đồng bán:

107854_2

Tương tự khi nhập liệu Phiếu xuất kho bán hàng.