Kế toán mong muốn xem được tài liệu hướng dẫn khi máy tính kế toán không có mạng để biết được cách thức thao tác và hạch toán các nghiệp vụ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Kế toán mong muốn xem được tài liệu hướng dẫn khi máy tính kế toán không có mạng để biết được cách thức thao tác và hạch toán các nghiệp vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép người dùng xem được tài liệu hướng dẫn (Help) khi máy tính không kết nối mạng.

Cách thực hiện

Với các máy tính không có kết nối mạng và không được cài đặt help (các máy cài phần mềm từ bản R21.22), khi làm việc trên chương trình và nhấn F1 sẽ có cảnh báo:

93138_5

Kế toán tải tài liệu về theo đường link trên câu cảnh báo và cài đặt vào máy:

93138_3

Trên giao diện cài đặt:

93138_7

Sau khi cài đặt xong, nhấn F1 sẽ xem được tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.