Khi xem nhật ký truy cập, kế toán muốn phầm mềm mô tả chi tiết nội dung xóa khi kế toán thực hiện xóa bỏ bất kể thông tin gì từ số dư đầu kỳ để thuận tiện trong việc kiểm tra và đối chiếu số liệu.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Khi xem nhật ký truy cập, kế toán muốn phầm mềm mô tả chi tiết nội dung xóa khi kế toán thực hiện xóa bỏ bất kể thông tin gì từ số dư đầu kỳ để thuận tiện trong việc kiểm tra và đối chiếu số liệu.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, khi xem nhật ký truy cập, chương trình mô tả chi tiết nội dung sửa/xóa khi kế toán thực hiện sửa/xóa bất kể thông tin gì từ số dư đầu kỳ để thuận tiện trong việc kiểm tra và đối chiếu số liệu.

Cách thực hiện

Chương trình thực hiện lưu hành động sửa xóa số dư trên các giao diện:

oSố dư tài khoản

oSố dư TK ngân hàng

oCông nợ khách hàng

oCông nợ nhà cung cấp

oCông nợ nhân viên

oTồn kho vật tư hàng hóa

oChi phí dở dang

Ví dụ:

oTrên giao diện Số dư tài khoản:

109932_1

oNhật ký truy cập ghi nhận:

109932_2