R29

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R29

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R29 bao gồm:

1. Kế toán mong muốn phân quyền nhân viên không làm được phần "Kết chuyển lãi lỗ" để đảm bảo tính bảo mật

2. Kế toán mua hàng: Cho phép có thể xem nhanh thông tin về hàng hoá đã đặt mua theo như hợp đồng mua đã ký

3. Kế toán muốn Báo cáo chi tiết công nợ theo nhân viên lấy được phát sinh có khi chứng từ thu tiền khách hàng không chọn Nhân viên thu nợ để không mất thời gian nhập liệu

4. Kế toán mong muốn khi lập chứng từ mua bán hàng hoá mà hàng có theo dõi mã quy cách, nếu như chưa nhập mã quy cách thì không cho lưu, để phản ánh đúng các báo cáo chi tiết theo mã quy cách

5. Kế toán muốn có thể tự thiết lập được bút toán kết chuyển chi phí sản xuất trong trường hợp đơn vị mở tiết khoản cho TK 154, hoặc kết chuyển chi phí sản xuất sang chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)

6. Kế toán hàng tồn kho muốn in phiếu nhập xuất kho bằng tiếng anh để phục vụ người phê duyệt chứng từ là người nước ngoài và lưu hành trong công ty

7. Kế toán mong muốn lấy được trường số phiếu xuất khi thực hiện trộn mẫu phiếu xuất kho bán hàng theo đặc thù đơn vị để số chứng từ là liên tục, thuận lợi cho công tác đối chiếu của khách hàng

8. Kế toán muốn khi lập chứng từ nhận hóa đơn cho chứng từ mua hàng được lập từ đơn mua hàng thì tự lấy được thông tin đơn mua hàng sang chứng từ nhận hóa đơn để phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn mua hàng

9. Kế toán muốn in đơn đặt hàng bằng tiếng anh để gửi cho khách hàng

10. Kế toán muốn khi nhập khẩu từ excel phiếu xuất kho cho chi nhánh khác thì nhập khẩu được thông tin đơn giá bán và thành tiền của hàng xuất cho chi nhánh khác, để không phải sửa lại chứng từ sau khi đã nhập khẩu

11. Kế toán mong muốn mã số thuế được nhập ở tab chứng từ ghi nợ trên chứng từ bán hàng sẽ tự động lấy sang tab hóa đơn để không mất thời gian nhập lại

12. Khi điều chuyển CCDC sang phòng ban khác, Kế toán muốn chọn lại TK chi phí phân bổ và ưu tiên phân bổ theo TK chi phí mới

13. Khách hàng mong muốn với hàng hóa khai báo tính chất là diễn giải khi lên hóa đơn để in sẽ không hiển thị số thứ tự do thông tin mang tính chất bổ sung không phải hàng hóa xuất bán.

14. Khi nhập khẩu chứng từ từ Excel, kế toán muốn phần mềm ngầm định tích chọn bắt buộc TK Nợ, TK Có để tránh tình trạng kế toán quên không nhập thông tin tài khoản, dẫn đến sai số liệu lên báo cáo

15. Kế toán tổng hợp muốn khi thực hiện đổi loại chứng từ mua hàng nhập kho (đã cất) sang chứng từ mua hàng không qua kho thì tài khoản kho tự động đổi sang TK chi phí đã khai báo trong danh mục để tiết kiệm thời gian nhập liệu

16. Kế toán công nợ muốn lấy được thông tin Mã số thuế khách hàng lên Biên bản đối chiếu xác nhận công nợ để phân biệt các khách hàng trùng tên hoặc trùng địa chỉ khi gửi xác nhận công nợ mỗi tháng

17. Khi nhập kho thành phẩm, kế toán mong muốn phần mềm không cập nhật giá từ danh mục VTHH lên chứng từ để đảm bảo số liệu giá thành được chính xác.

18. Khi xem nhật ký truy cập, kế toán muốn phầm mềm mô tả chi tiết nội dung xóa khi kế toán thực hiện xóa bỏ bất kể thông tin gì từ số dư đầu kỳ để thuận tiện trong việc kiểm tra và đối chiếu số liệu.

19. Kế toán muốn khi nhân viên kinh doanh vào phần mềm kế toán để tra cứu tồn kho và bán hàng thì không được xem giá vốn để bảo mật thông tin

20. Kế toán mong muốn lập được đơn mua hàng kế thừa các thông tin từ đơn đặt hàng giảm thao tác nhập liệu, đỡ tốn thời gian và tránh nhầm lẫn

21. Kế toán muốn phần mềm thông báo về thời hạn cho phép dùng thử sản phẩm để có kế hoạch đặt mua sản phẩm kịp thời, phục vụ công tác kế toán trong đơn vị được liên tục, không bị gián đoạn

22. Khi xem báo cáo tổng hợp nhập xuất theo công trình hoặc Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo công trình, Kế toán muốn phần mềm lấy giá trị của VTHH mua sử dụng ngày cho công trình tính cả chi phí mua hàng phân bổ