Kế toán muốn khi nhập khẩu từ excel phiếu xuất kho cho chi nhánh khác thì nhập khẩu được thông tin đơn giá bán và thành tiền của hàng xuất cho chi nhánh khác, để không phải sửa lại chứng từ sau khi đã nhập khẩu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Kế toán muốn khi nhập khẩu từ excel phiếu xuất kho cho chi nhánh khác thì nhập khẩu được thông tin đơn giá bán và thành tiền của hàng xuất cho chi nhánh khác, để không phải sửa lại chứng từ sau khi đã nhập khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, khi nhập khẩu chứng từ xuất hàng cho chi nhánh khác từ Excel, cho phép nhập khẩu được thông tin Đơn giá bán, Thành tiền để kế toán không mất công phải nhập tay đơn giá sau khi đã nhập khẩu vào phần mềm.

Cách thực hiện

Trên mẫu excel ngầm định nhập khẩu chứng từ Xuất kho của chương trình bổ sung cột Đơn giá bánThành tiền

87509_1

Khi nhập khẩu, tại bước 2. Ghép dữ liệu:

87509_2

Chi tiết cách nhập khẩu dữ liệu từ excel xem tại đây